جذب نیروی کارورزی در گروه داده کاوی دایکه

نیروی کارورزی

به عنوان

یادگیری هدفمند . کسب تجربه . کار گروهی . تولید محتوا

مسیرهای همکاری با دایکه

گروه دایکه

گروه دایکه مجموعه ایست جوان، با تجربه و با هدف های بزرگ. تخصص آن ارائه راهکار و حل مساله با رویکرد داده کاوی، برای شرکت ها و سازمان های نسبتا بالغ است. درواقع دایکه، یک رویکرد نوین به حل مساله سازمان شماست. همانطور که در شعار سازمانی مجموعه عنوان شده است، دایکه روانشناس داده های شماست! 

جزئیات بیشتر: گروه دایکه info