آموزش گام‌به‌گام زبان R (بخش دوم: شروع برنامه‌نویسی)

در بخش اول مجموعه آموزشی برنامه نویسی R با تاریخچه، ضرورت و نحوه نصب برنامه آشنا شدیم. در این بخش سعی میکنیم از دروازه برنامه نویسی گذر کرده و اولین برنامه خود را محیط R بنویسیم.

ادامه خواندن آموزش گام‌به‌گام زبان R (بخش دوم: شروع برنامه‌نویسی)