دایکه


 • گروه داده کاوی دایکه
  دایکه روانشناس داده های شماست

  چکیده‌ی ده سال تجربه در آموزش، مشاوره و اجرای پروژه های متعدد داده‌کاوی، هنر حل مساله گروه دایکه است که در سامانه دایکر نمایان شده است. برای آشنایی با این سامانه و طرح‌های آموزشی جدید، با ما همراه باشید. 
   

سامانه تحلیلی دایکر

راهکارهای دایکه

آکادمی دایکه

مسیرهای آموزشی

همکاری با دایکه

مشتریان و همکاران دایکه

 • گروه سایپا

  گروه سایپا

 • ایران خودرو

  ایران خودرو

 • بانک ملت

  بانک ملت

 • شرکت نوونوردیسک

  نوونوردیسک پارس

 • همکاران سیستم

  همکاران سیستم

 • سپیدار سیستم

  سپیدار سیستم

 • شهرداری کرج

  شهرداری کرج

 • سایر مشتریان ما

  ۲۰ +